Značení vajec

14.01.2021

Označování vajec

V EU platí povinnost označování prodávaných vajec typem chovu, zemí původu a registračním číslem hospodářství. Označení zahrnuje text na obalu vajec a kód přímo na vejcích:

První číslice označuje způsob chovu nosnic:

1 - vejce nosnic ve volném výběhu
2 - vejce nosnic v halách
3 - vejce nosnic v klecích
0 - vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství (BIO)

Další dvě písmena znači kód státu (dle ISO 3166-2), z kterého vejce pochází:

  • CZ - Česko
  • AT - Rakousko
  • DE - Německo
  • PL - Polsko
  • SK - Slovensko

Poslední číslicí je registrační číslo hospodářství:

6789 - V tomto příkladu náhodně zvolené